NFTs (Non-Fungible Tokens)

Wil Lof heeft besloten met haar tijd mee te gaan
Wil heeft een zestal abstracte schilderijen geselecteerd, die zij als NFT aanbiedt onder de naam “Terre Circulaire” . Verspreid op deze pagina ziet u afbeeldingen van die NFTs. Door ze aan te klikken gaat u direct naar de speciaal daarvoor ingerichte marktplaats NFTPRO.ART .
Iedereen met een elektronische portemonnee (‘wallet’ genoemd) of het blockchainnetwerk Ethereum kan Wil’s NFTs kopen tegen de vraagprijs of erop bieden.

U moet dan wel eerst uw eigen wallet vullen. Dat doe u door er Euro’s op te storten en die om te wisselen tegen de cryptomunt, genaamd wrapped Etherums (wEths).


Over muntgeld en cryptocurrency
Al sinds de tijd van de Romeinen ruilen mensen diensten en goederen voor voedsel. En als die arbeid niet direct werd beloond in de vorm van voedsel, dan paste men een ruilmiddel toe. Soms was dat ruilmiddel zout (het Romeinse ‘salaris’), een schelp of ander bijzonder voorwerp, zoals een stukje edelmetaal in de vorm van een penning of een ‘munt’.

In het digitale tijdperk zijn er digitale munten ontstaan op initiatief van digitale mijnbouwers.
De naam Bitcoin kent iedereen wel als eigen naam voor de eerste cryptomunt, een soort digitale penning met een zekere waarde (bepaald door de wet van vraag en aanbod, emotie en ratio). Daarbij is elke penning, elke coin, vervangbaar door een ander exemplaar… of is omwisselbaar voor een ander vervangbaar exemplaar. In de loop der tijd zijn er meer ‘bitcoins’ verschenen, luisterend naar namen als Ethereum, Theter, BNB, etc. etc.

Digitale handelswaar en NFTs’
Waar Oom Dagobert in zijn geldpakhuis een duik kan nemen in een zee van muntgeld, zo ontastbaar is cryptogeld voor de bezitters ervan. Het spreekt niet tot de verbeelding…

En zo heeft de mens de NFT bedacht als afkorting voor Non-Fungible Token, ofwel een niet-vervangbare, unieke penning. Daarmee krijgt een cryptomunt een digitale verschijningsvorm, zoals een handelsartikel in de vorm van grafische afbeelding, een audio-opname, een video-opname, een document… De ene afbeelding, opname of registratie is niet één op één inwisselbaar voor een ander exemplaar, maar wel tegen de onderliggende muntwaarde.
En die handelswaar wordt verhandeld op digitale marktplaatsen, zoals NFTPRO.ART, een Nederlands initiatief ten behoeve van professionele kunstenaars, opgezet door de BOK, de stichting Beroeps Organisatie Kunstenaars. Ook Wil Lof is, net als vele andere kunstenaars, lid van de BOK.

Digitale marktplaatsen en blockchains
Kenmerkend voor digitaal handelsverkeer is dat elke overdracht van handelswaar tussen maker/verkoper en bezitter/koper onuitwisbaar in een digitaal kasboek staat geregistreerd. Dus van verkooppunt, naar distributiecentrum, naar stapelplaats, naar veem of naar magazijn, naar detaillist tot aan u thuis ontstaat een keten (‘chain‘) van wisselpunten (‘blocks’).

Een NFT reist dan ook van block naar block, blijft (afgezien van waarde en eigendomsrecht) ongewijzigd, en laat in elk deeltraject haar spoor achter.
Vergelijk het maar met een estafettewedstrijd, waarin elke loper een staf (een ‘token’) met zich draagt en bij een wisselpunt doorgeeft aan de volgende loper. En bij elk wisselpunt is toezicht en wordt geregistreerd of het spel wel volgens de regels verloopt en wie op een zeker moment de drager van staf of token is… of in cryptotermen: wie als certificaathouder het eigendom van de NFT bezit.


Wat kun je met een NFT van Wil Lof? Licenties!
NFTs van Wil Lof, zijn digitale, grafische afbeeldingen ontleend aan originele schilderijen. Anders dan bij het kopen van een fysiek schilderij, ontvangt de koper van een NFT enkel een bewijs (een certificaat) dat hij of zij de eigenaar/certificaathouder van de NFT is en toegang heeft tot het digitale bestand.
De koper kan als certificaathouder dat digitale bestand voor eigen gebruik inzetten, maar is daarbij volledig beperkt door de bepalingen van de auteurswet, immers het intellectueel eigendom van het NFT-motief blijft bij Wil Lof berusten.

Wat mag je dan wel als u een NFT koopt van Wil Lof?
Wil Lof hanteert voor haar NFTs de “opt-in”-regel voor het verlenen van licenties, net zoals dat voor haar fysieke schilderijen van toepassing is. Bij een persoonlijke licentie verleent Wil Lof het recht de afbeelding, behorende bij dat digitale bestand, op een (grootbeeld)-TV te tonen en ervan genieten, zolang niet naar Journaal, een film of ander televisieprogramma wordt gekeken. Geen doods zwart scherm meer in huis, of niet langer ’s zomers naar het digitale vlammenspel van een nep-openhaard kijken!
Bij elke levering van een kunstwerk van Wil Lof is standaard zo’n persoonlijke licentie inbegrepen

De eigenaar/certificaathouder kan ook Wil vragen om een commerciële licentie om de afbeelding behorend bij een NFT te mogen (laten) afdrukken, bijvoorbeeld voor kerstkaarten of uitnodigingen voor een evenement, zoals een jaarfeest. Afhankelijk van de oplage wordt dan een royalty overeengekomen.
Lees er meer over op de pagina ‘Licenties‘.

Wil Lof is ook bereid een gemengde licentie aan te bieden aan kopers van een NFT. Bij zo’n licentie kan de eigenaar van een NFT een voorkeursrecht verkrijgen op de koop van het originele schilderij. Ook het – omgekeerde is denkbaar: de koper van een schilderij van Wil Lof vragen of zij een NFT van dat motief wil laten aanmaken (“te laten munten”) om die vervolgens bij voorrang als NFT aan te kopen …

NFT doorverkopen? Dat kan altijd!
U kunt als koper/certificaathouder wèl te allen tijde besluiten uw NFT weer te verkopen via de digitale marktplaats NFTPRO.ART. U ontvangt (na aftrek van de verschillende vergoedingen) de waarde van de bijbehorende cryptomunt. Daarna kunt u besluiten een andere NFT van dezelfde kunstenaar (of van een ander) te kopen tegen de vraagprijs of er een bod op doen.
Kunst als digitale handelswaar in optima forma dus!