Retourneren


Is het door u via deze webwinkel gekochte kunstwerk niet naar uw zin… ?


Retourneren van een origineel schilderij of een canvasgiclée
Jammer, maar dat kan gebeuren…  een kunstwerk, ongeacht of dat nu een origineel schilderij of een kunstdruk is, moet natuurlijk wel passen in uw interieur.
U mag binnen 14 dagen na ontvangst of afhalen van een – via onze webwinkel aangekocht – origineel schilderij of een canvasgiclée een verzoek tot retourneren indienen.
* Na ontvangst van uw verzoek nemen wij contact met u op over de manier van retourneren.
* Hebt u als betaling gekozen voor de kunstkoopregeling, de huurkoopregeling of de kunstuitleenregeling? Dan staat ons retourneerbeleid vermeld bij elk van die regelingen.**

Retourneren van een papiergiclée of fotolitho
Via onze webwinkel aangekochte papiergiclées of fotolitho’s mag u natuurlijk ook binnen 14 dagen na ontvangst of afhalen ervan, retourneren. Een voorwaarde is dat die papiergiclée of fotolitho onbewerkt en onbeschadigd is. Dat wil zeggen: het papier waarop het motief is gedrukt moet onbeschadigd zijn, de passe-partoutranden mogen niet zijn afgesneden of bijgesneden en de giclée of litho mag niet zijn bewerkt. Met ‘bewerken’ bedoelen wij: inlijsten, vernissen, afdichten met enig ander transparant materiaal of hechten op een of andere drager.

Licenties en NFTs
Eenmaal afgesloten licenties, waarvoor een eenmalige betaling is overeengekomen, maken wij niet ongedaan. Mocht sprake zijn van licenties met weerkerende betaling (bijvoorbeeld in het geval van niet-eeuwigdurende licenties), dan kunt u de licentieverlenging opzeggen voor de expiratiedatum van de lopende licentieperiode.
Voor NFTs bestaat geen retourneerbeleid, maar u kunt de door u aangekochte NFT aan een ander doorverkopen of u kunt ons uitnodigen de NFT weer van u terug te kopen.
En dat laatste geval zullen wìj een bod uitbrengen.

Terugbetaling
Na ontvangst van een gerouteerd kunstwerk, ongeacht de manier van betaling (in eens, via kunstkoop, via huurkoop of via kunstuitleen), beoordelen wij de staat waarin het geretourneerde kunstwerk zich bevindt.
* In geval van ‘schadevrij’ betalen wij het door u betaalde geldbedrag terug.
** Constateren wij schade, dan zullen wij de kosten voor herstel of vervanging in mindering brengen op het door u betaalde geldbedrag en zullen het saldo aan u uitbetalen.
*** Gaat u niet akkoord met een door ons in mindering te brengen bedrag?
Dan blijft het geretourneerde kunstwerk natuurlijk uw onvervreemdbaar eigendom.